خامنه ای در پیامی از دانشجویان خواست تا برای جنگ سایبری آماده شوند!

علی خامنه ای طی پیامی از دانشجویان خواست تا آماده جنگ سایبری بشوند که این پیام را محمدیان  رئیس نهاد نمایندگی خامنه ای  در دانشگاه‌های سراسر کشور با شرکت در اردوی اتحادیه انجمن های اسلامی که در مشهد برگزار شد، پیام خامنه ای را اعلام کرد.  به گزارش سخن ایرانیان ،به نقل از خبر گذاری مهر…

ایرادگیر نباشیم /نوشته امین راد

ایرادگیر بودن یکی از خصلتهای انسان می باشد که موجب ضرر رساندن به خود ایرادگیر و اطرافیان او می باشد،کهبه لحاظ روانی اصولا انسانهای ایرادگیر دچار نوعی سردرگمی می باشند که با بروز آن سعی بر فروکش کردنکمبود های شخصی خودشان هستند. شخص ایرادگیر در اثر ادامه رفتارش باعث رنجش دیگران و نهایت دوری دیگران…

منشاء گناه و ایمان تنها راه نجات/نوشته امین راد

  وسوسه نیروی شیطانی هست،که شیطان آنرا هدفمند بر ضد انسان بکار می برد؛و این مطلب که انسان تسلیم وسوسه شود یا نشود کاملا به خود انسان بستگی دارد،و وسوسه شدن گناه نیست اما عامل ورود به گناه می باشد،آنقدر گناه بطریق وسوسه حساب شده می باشد که می توان گفت بطور تدریجی در انسان…

رابطه انسان با خداوند /نوشته امین راد

  یکی از وظایفی که یک مؤمن مسیحی در قبال خداوند دارد محبت و عشق ورزیدن به خالق می باشد؛خدائی که با محبت ما را به آغوش خود گرفته و بوسیله گناه نکردن و انسان دوستی می توانیم محبت خود را که پایه استوار عشق بین انسان و خداوند می باشد را کامل کنیم،می بایست…

شریعت خداوند طبق ده فرمان موسی/نوشته امین راد

شریعت خداوند که طبق رفتار انسانی مشخس شده می باشد شکل گرفته؛از یکسری رفتارها که خصلت انسان آنرا دارا هست،این شریعت را که موسی در ده فرمان از خداوند گرفت که اطاعت از این فرمان هابه لحاظ انسان شناسی در تمام دوره ها ضروری می باشد،اصولی که رعایت آنها زندگی سالم را در بر دارد.…

مبحث ایمان در مسیحیت

ایمان نوعی هوشیاری ذهنی برای رسیدن به هدف یا حفظ ارزش ها می باشد،با ایمان هست که می شود توان ذهنی خود را نسبت به گناهان بالا برد  طبق عبرانیان ۱۱: ۱ «ایمان یعنی اطمینان داشتن به اینکه آنچه امید داریم،واقع خواهد شد؛ایمان یعنی یقین داشتن به آنچه اعتقاد داریم،هر چند قادر به دیدنش نمی…

ملکوت خداوند

عیسی مسیح همیشه در موعظه های بالای کوه زیتون  درباره گذشت و ثمره آن صحبت می کرد، در مورد ملکوت خداوند سخن بمیان میآورد و مقصود او این بود که دعوت شدگان بملکوت خدا  زیاد هستند و پذیرفته شدن،قبول شدن،مجوز گرفتن کم هست،در ذیل دو مورد مشابه که یک هدف را دنبال میکند در مورد…