شریعت خداوند طبق ده فرمان موسی/نوشته امین راد

شریعت خداوند که طبق رفتار انسانی مشخس شده می باشد شکل گرفته؛از یکسری رفتارها که خصلت انسان آنرا دارا هست،این شریعت را که موسی در ده فرمان از خداوند گرفت که اطاعت از این فرمان هابه لحاظ انسان شناسی در تمام دوره ها ضروری می باشد،اصولی که رعایت آنها زندگی سالم را در بر دارد.…

مبحث ایمان در مسیحیت

ایمان نوعی هوشیاری ذهنی برای رسیدن به هدف یا حفظ ارزش ها می باشد،با ایمان هست که می شود توان ذهنی خود را نسبت به گناهان بالا برد  طبق عبرانیان ۱۱: ۱ «ایمان یعنی اطمینان داشتن به اینکه آنچه امید داریم،واقع خواهد شد؛ایمان یعنی یقین داشتن به آنچه اعتقاد داریم،هر چند قادر به دیدنش نمی…

ملکوت خداوند

عیسی مسیح همیشه در موعظه های بالای کوه زیتون  درباره گذشت و ثمره آن صحبت می کرد، در مورد ملکوت خداوند سخن بمیان میآورد و مقصود او این بود که دعوت شدگان بملکوت خدا  زیاد هستند و پذیرفته شدن،قبول شدن،مجوز گرفتن کم هست،در ذیل دو مورد مشابه که یک هدف را دنبال میکند در مورد…

کنترل افکار برای دوری از گناه در مسیحیت /نوشته امین راد

کنترل افکار برای رسیدن به زندگی سالم و سلامت روح و روان بسیار ضروری می باشد،و همچنین برای تراوش فکر های خوب؛زیرا اخلاق و خصلت انسان از نوع طرز فکر هر انسانی می باشد که خود او پرورش داده. و خداوند در انجیل مرقس۷: ۲۰_۲۱ ءآنچه انسان را نجس می سازد،افکاری است که از وجود…

بخشش از نگاه مسیحیت /نوشته امین راد

  بخشش در مسیحیت و طبق آموزه های کتاب مقدس راهی برای آرامش خیال،و همچون پلی بسوی آسودگی خیال می باشد و این آرامش نعمتی از سوی خداوند می باشد،و ریشه آن در ذات خداوند هست که با گذشت از اشتباه دیگران و رفتاری محبت آمیز ارتباط بین انسان و خداوند رشد پیدا می کند.و…

اخلاق در مسیحیت/نوشته امین راد

اخلاقیات در مسیحیت شامل یک سری دستورات می باشد که انجام و رعایت آنها برای زندگی سالم لازم می باشد،دستوراتی که از تورات برگرفته شده است مثل احترام به والدین و انجام ندادن گناهانی همچون زنا،قتل،دروغ،طمع،حسد،غیبت،پر خوری.و مواردی همچون همسایه داری طبق لاویان ۱۹:۱۸ همسایه خود را همچون خویشتن محبت نما.که البته منظور  همسایه فقط…

نقش زن و مرد در خانواده مسیحی /نوشته امین راد

در مسیحیت ،حقوق زن و مرد یکی می باشد،و توصیه می شود با محبت و عدالت با هم برخورد کنند و هر چیزی بین زن و مرد متساوی می باشد،و تصمیمات مهم در زندگی را زن و مرد به کمک یکدیگر می گیرند؛تشکیل خانواده و ازدواج در مسیحیت امری هست مقدس و خداوند آنرا مقرر…